Talis Ttb-355bgl

Home > Blasinstrumente > Posaunen > Anfänger & Fortgeschrittene > Tenorposaunen einfach


Talis Ttb-355bgl

Musik Werbenetz - www.musica.at


Talis Ttb-355bgl
Perce médium 12,70mm - pavillon laiton jaune 205mm - circuit de Fa fermé - levier de noix ergonomique - étui sac à dos léger et kit d´accessoires.

Talis

Talis Ttb-355bgl: Weitere Informationen...

MusicTime 4
MusicTime zum Schreiben von Musiknoten

Notensatz einfach und schnell!